Alat buka LCD ini berfungsi untuk membuka kaca Lcd dengan cara yang lebih mudah.

Copyright © 2020 MMI